Wstępne badanie okulistyczne

Badanie okulistyczne lekarz rozpoczyna od przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. Dokładnie pyta o objawy, choroby oczu oraz choroby ogólne (nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby neurologiczne).

Jednym z najważniejszych badań jest ocena ostrości wzroku na tablicy Snellena. W tym celu pacjent odczytuje kolejne linijki liter lub cyfr. Pozwala to ocenić najlepszą ostrość wzroku i ewentualny dobór szkieł korekcyjnych. W tym celu pomocne jest wykonanie komputerowego badania wzroku. W dalszej części badania lekarz ocenia oczodół, powieki, ruchomość gałek ocznych. Bada konfrontacyjne pole widzenia, widzenie barw, dokonuje pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

 

 

Badanie przedniego odcinka oka odbywa się w lampie szczelinowej, w której ocenia poszczególne struktury narządu wzroku (rogówkę, komorę przednią, tęczówkę, soczewkę).

 

Za pomocą soczewki Volk ocenia tylny odcinek oka (ciało szkliste, nerw wzrokowy, siatkówkę).

 

W przypadku stwierdzenia zmian w narządzie wzroku należy wykonać badania dodatkowe: pole widzenia, pachymetrię, gonioskopię, GDx, HRT, OCT, UBM, USG.

 

Wybór badania należy do lekarza i jest uwarunkowane schorzeniem narządu wzroku u danego pacjenta.