Badanie pola widzenia - perymetria komputerowa

 

 

W naszej placówce badanie jest wykonywane na aparacie Medmont - 700C. Jest podstawową metodą wykrycia i oceny ubytków w polu widzenia u pacjentów diagnozowanych w kierunku jaskry. Pozwala monitorować przebieg neuropatii jaskrowej oraz wykorzystywane jest w diagnostyce chorób i zaburzeń neurologicznych.

Czas trwania ok. 20-40 min.