Pachymetria

Pachymetria rogówkowa jest wykonywana apratem ultradźwiękowym DGH (Pachette 3). Badanie jest metodą służącą do oceny centralnej grubości rogówki (CCT). Pomiar jest bezbolesny. Badanie polega na podaniu do worka spojówkowego kropli miejscowo znieczulających i przyłożeniu głowicy aparatu do powierzchni rogówki. W ten sposób uzyskuje się uśredniony wynik z kilku liczbowych pomiarów grubości rogówki. Badanie to wykonuje się przed operacjami chirurgicznymi rogówki, chirurgii refrakcyjnej, laserowej korekcji wady wzroku oraz służy do weryfikacji pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. Obniżona grubość rogówki jest czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej. Pachymetria jest podstawowym badaniem u pacjentów chorych i diagnozowanych w kierunku jaskry oraz z nadciśnieniem ocznym.

Czas trwania badania ok. 3 minuty.