Badanie OCT - optyczna koherentna tomografia

 

W naszej placówce OCT wykonujemy na aparacie TOPCON 3D 2000.

 

Badanie jest bezdotykowe i służy do oceny struktur siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego.

Wyróżniamy:

        SOCT  - wykorzystywane do diagnostyki i

        monitorowania chorób siatkówki takich jak:

            - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

                    - centralna retinopatia surowicza (CRS)

            - obrzęk plamki

            - otwór w plamce

            - trakcje szklistkowo- siatkówkowe

            - błony nasiatkówkowe

            - inne

                      OCT - GCC - służy do oceny grubości kompleksu

                   komórek zwojowych siatkówki

 OCT - RNFL - ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki

                                                                                      

Czas wykonania badania wynosi ok. 10 min.

Pacjent zaraz po badaniu otrzymuje wynik wraz z opisem w formie kolorowego wydruku.