Badanie GDx PRO - skaningowa polaryzacja laserowa

Badanie służące do oceny grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki. Jest metodą diagnostyczną pozwalającą na wczesne wykrycie zmian jaskrowych. Określa wielkość ścieńczeń i zaniki warstwy włókien nerwowych siatkówki. Wykorzystywane jest do monitorowania progresji zmian w neuropatii jaskrowej.

U chorych na jaskrę zaleca się wykonanie badania przynajmniej raz w roku.

 

Badanie jest bezbolesne. Trwa ok. 10 minut.